Toxicodendron pubescens Mill.   (redirected from: Toxicodendron toxicarium (Salisb.) Gillis)
Family: Anacardiaceae
Eastern Poison-Oak
[Rhus acutiloba Turcz.,  more]
Toxicodendron pubescens image