Asclepias quadrifolia Jacq.  
Family: Apocynaceae
Four-Leaf Milkweed
Asclepias quadrifolia image