Willkommia texana Hitchc.  
Family: Poaceae
Texas Willkommia,  more...
Willkommia texana image